Podatek od prezentów ślubnych – czy trzeba go płacić?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że  zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami otrzymane prezenty ślubne mogą spowodować również powstanie obowiązku podatkowego, a tym samym konieczność zapłacenia podatku.

O obciążeniu podatkiem decyduje nie tylko wartość otrzymanego prezentu, ale również stopień pokrewieństwa pomiędzy osobą obdarowującą i obdarowaną.

Prezenty ślubne otrzymane od rodziców, dziadków, rodzeństwa, ojczyma oraz macochy podlegają pełnemu zwolnieniu z podatku i nigdy nie są wykazywane przez rozliczenie pit 2013. Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba pamiętać, że jeżeli wartość wszystkich prezentów, otrzymanych od danej osoby w trakcie pięciu lat, przekroczyła 9637 zł, należy poinformować o tym fakcie urząd skarbowy. W tym celu konieczne jest złożenie formularza SD-Z2. Formularz ten ma formę informacyjną i nie spowoduje naliczenia jakiegokolwiek podatku. Fiskus wiedząc o przekazanym prezencie, nie będzie miał podstaw do oskarżenia podatnika o zatajanie dochodów, do czego podstawą mogłoby być nagłe wzbogacenie się osoby, która prezent otrzymała. W przypadku prezentów ślubnych, termin złożenia deklaracji SD-Z2 upływa po miesiącu od ich otrzymania.

W weselu bardzo często uczestniczą nie tylko osoby z rodziny, ale również znajomi i przyjaciele państwa młodych, z którymi nie istnieją żadne więzy krwi. W przypadku prezentów o znacznej wartości, otrzymanych od takich osób, nie można uniknąć konieczności zapłacenia podatku. Zwolnieniu podlegają wszystkie prezenty, których wartość nie przekroczyła 4902 zł. Przy czym, tak samo jak w przypadku prezentów od innych osób, limit ten jest limitem pięcioletnim.

Jak urzędy skarbowe mogą dowiedzieć się jakie prezenty otrzymali nowożeńcy, jeśli sami nie zgłoszą tego faktu fiskusowi? Przecież urzędnicy nie będą na każdym  weselu sprawdzać zawartości wręczanych kopert.

To prawda, tak źle jeszcze nie jest, ale…  fiskus  może upomnieć się o swoje, gdy nowożeńcy pozwolą sobie na kosztowny zakup. Za otrzymaną darowiznę zakupią na przykład nieruchomość lub drogi samochód. Wtedy skarbówka może sprawdzić, skąd mieli na to środki. Gdy obdarowany powoła się na otrzymanie darowizny dopiero przed urzędem skarbowym lub podczas kontroli skarbowej, a nie odprowadził od niej podatku we właściwym czasie, musi liczyć się z obciążeniem karną stawką podatkową w wysokości 20 proc.

Podatek od spadku i darowizn zapłacić trzeba jedynie od prezentów ślubnych, których wartość przekracza określone ustawowo limity. Opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka ponad ten limit, którego wysokość z kolei zależy od stopnia pokrewieństwa między wręczającym a obdarowywanym. 

Nowożeńcy unikną podatku od podarunków wręczonych przez najbliższą rodzinę. Muszą jednak spełnić ustawowe warunki.

Podatek jest różny w zależności od tego, od kogo jest dany prezent i jaka jest jego wartość.

Najbliższa rodzina - Za prezenty otrzymane od rodziców bądź rodzeństwa w ogóle nie płacimy podatku, ale mamy obowiązek zgłosić fakt jego otrzymania do stosownego naczelnika urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu. Mamy na to 6 miesięcy od daty otrzymania podarunku. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku, w wypadku kontroli US będziemy musieli odprowadzić podatek. Kwota wolna od podatku w przypadku prezentów od najbliższej rodziny wynosi 9 637 zł. Dalsza rodzina - Za prezenty od siostrzenicy bądź szwagra należy uiścić podatek, jeżeli wartość prezentu przekracza kwotę 7 276 zł. Osoby niespokrewnione - Prezenty otrzymane od osób niespokrewnionych podlegają najwyższemu opodatkowaniu. Kwota wolna od podatku wynosi już tylko 4 092 zł.

WAŻNE! Jeżeli młoda para nie podpisywała intercyzy, prezenty ślubne są ich wspólną własnością, dlatego kwoty wolne od podatku należy w każdym przypadku podwoić.

Lepsze potwierdzenie przelewu niż gotówka w kopercie 

Jeśli rodzice czy rodzeństwo zamierzają przekazać młodej parze większą sumę, powinni gotówkę przelać na ich konto, a do koperty włożyć potwierdzenie przelewu. Nowożeńcy bowiem, chcący uniknąć podatku od darowizny, muszą przed fiskusem udowodnić, od kogo ją otrzymali. A właśnie potwierdzenie przelewu lub wypełniony przekaz pocztowy stanowi odpowiedni dowód. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11.04.2014 r. o sygn. ILPB2/436-16/14-2/MK. 

Prezent od szefa 

Jeśli na wręczenie prezentu ślubnego zdecyduje się pracodawca, to opodatkowanie będzie zależeć od formy podarku. Upominek sfinansowany z kieszeni szefa będzie miał charakter darowizny, więc objęty będzie taka stawką, jak wszystkie inne prezenty otrzymywane przez osoby z III grupy podatkowej. Jeśli jednak podarek zostanie przekazany np. w formie premii, powiększającej wypłatę biorącego ślub pracownika, wówczas będzie ona stanowić dla niego przychód ze stosunku pracy. A to oznacza opodatkowanie i oskładkowanie ślubnej premii. 

maks